Llywodraethwyr Cadeirydd: Geraint Lewis Jones Is-gadeirydd: Sian Owens Jones Helen Oldfield Parch Richard Carter John Pugh Teleri Sian Barker Gwenno Murphy Mari Roberts Fflur Williams Alison Duncan Glenys Ellis Clerc: Meinir Ellis
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Llywodraethwyr Cadeirydd: Geraint Lewis Jones Is-gadeirydd: Sian Owens Jones Helen Oldfield Parch Richard Carter John Pugh Teleri Sian Barker Gwenno Murphy Mari Roberts Fflur Williams Alison Duncan Glenys Ellis Clerc: Meinir Ellis
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs