Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Cadeirydd / Ysgrifennydd: Rachel Carter a Jo Kettle Trysorydd: Brian Lewis Cynrychiolwyr Blwyddyn: Meithrin - Jodie Hughes & Ruth James Derbyn - Sarra Hall & Clare Roberts Blwyddyn 1 - Gwenno Murphy & Sian Stephens Blwyddyn 2 - Leah Carroll & Sophie Edwards Blwyddyn 3 - Naomi Arden & Rachel Hughes Blwyddyn 4 - Teleri Sian & Claire Tranmer Blwyddyn 5 - Einir Hughes & Kath Roberts Blwyddyn 6 - Sian Hessian & Becky Davies Llythyrau i’w lawrlwytho: Tachwedd 15, 2017 Hydref 10, 2018
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Cadeirydd / Ysgrifennydd: Rachel Carter a Jo Kettle Trysorydd: Brian Lewis Cynrychiolwyr Blwyddyn: Meithrin - Jodie Hughes & Ruth James Derbyn - Sarra Hall & Clare Roberts Blwyddyn 1 - Gwenno Murphy & Sian Stephens Blwyddyn 2 - Leah Carroll & Sophie Edwards Blwyddyn 3 - Naomi Arden & Rachel Hughes Blwyddyn 4 - Teleri Sian & Claire Tranmer Blwyddyn 5 - Einir Hughes & Kath Roberts Blwyddyn 6 - Sian Hessian & Becky Davies Llythyrau i’w lawrlwytho: Tachwedd 15, 2017 Hydref 10, 2018
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs